چرا شما زنده هستید ؟ چه اتفاق های بعد ازاین  زندگی برای شماخواهد افتاد ؟ به شما فرصت

.می دهیم یک هفته در باره ای زندگی خود و آینده ای خود فکر کنید

 علم عوامل بسیاری را که همه آنها لازم برای زندگی است در این سیاره  کشف کرده است،اماشروع

زندگی به خود ی  خود غیر ممکن به نظر می رسد! بنابراین … چرا  زندگی پیچیده در این فضای بی

کران فقط درزمین منحصر به فرد وجود دارد؟   آیا طرحی پشت اینها وجود دارد ؟برای طراحی

 همچنین  به یک طراح نیاز است ؟

بله! یک طراح وجود دارد: نام او خداوند است. او تمام جهان، زمین و همه چیز را  خلق کرده است

اما نه به عنوان یک مکانیزم خودکار که تنها در قوانین طبیعی اجرا شود بلکه او فراتر از این رفت و

 .انسان را آفرید تا او بتواند انتخاب آزاد خودرا داشته باشد

ولی این آزادی، ایجاد یک مشکل نیز کرد: شما می توانید انتخاب کنید که در این زندگی طبق برنامه

 خالق باشید یا فقط برای خودتان زندگی کنید. هر انسانی خود محور است، و انتخاب و  گزینه های

اشتباه را انتخاب می کند ، گناه در برابر خدا (“گناهان”).گناه به طور خودکار محکومیت و قضاوت را

.در زندگی شما می آورد یک آینده ابدی بدون خدا و عدم ورود به بهشت

 به هر حال این آینده ای نیست که خداوند برای شما بخواهد.خدا شما را دوست داردو او خواهان

ارتباط با شما می باشد:چه حالا و چه در زندگی پس از مرگ. به خاطر همین هم خداوند خود یک راه

.چاره را اندیشیده است

خداوند فرزند خود عیسی مسیح را به روی زمین فرستاد. تنها مرد کامل را. خداوند عیسی مسیح

 زندگی خودش را  با  خون خود  به روی صلیب برای تو داد. تنها راه او می تواند نجات برای انسان

ها باشد. عیسی مسیح به خاطر گناهان تو مجازات شد. بعد از ۳ روز  اواز مردگان  برخاست تا که

ثابت کند که او از مرگ نیز قوی تر است. حالا عیسی مسیح با خداوند در آسمان زندگی می کند

اینها حقایقی بودند که به طور خلاصه بیان شدند. نیاز خداوند برای ارتباط با او این است که تو ایمان

بیاوری که عیسی مسیح فرزند او است و اینکه او مرد و سپس ا زمردگان بر خاست به خاطر

اشتباهات تو. تو باید عیسی مسیح را به عنوان نجات و سرور خود قبول کنی. فقط با این راه خداوند

گناهان و نافرمانی  تو را خواهد بخشید. او تو را به عنوان فرزند قبول خواهد کردو به خاطر ایمان به

.عیسی مسیح خداوند به تو زندگی جاودان را در آسمان پس از مرگ خواهد بخشید

در اغلب موارد انسان ها به راحتی خداوند را انکار می کنند. بعضی هم عقیده دارند که چیزی هست

ولی به خود زحمت جستجو را نمی دهند. و یا فقط به چیزهایی که علم در مورد زندگی نشان می دهد

 عقیده دارند. فقط به واسطه ایمان به عیسی مسیح امکان ارتباط با خداوند است چه حالا و چه پس از

.مرگ

انتخاب شما چه خواهد بود؟

→ بله !من می خواهم انتخاب کنم

→ بله! من می خواهم قبل از تصمیم گیری فکر کنم

→ نه ! تشکر برای این پیشنهاد

.