De Bijbel vertelt ons dat God in feite uit 3 personen bestaat. Dit noemen we de drie-enigheid. Voor ons als mensen is het moeilijk te begrijpen dat één persoon in feite uit 3 personen bestaat. Omdat we geen mensen kennen die ook zo zijn, is het moeilijk hier een beeld van te vormen.

In de bijbel worden de 3 personen van God beschreven; God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God de Vader wordt beschreven als de schepper, God de Zoon als bemiddelaar tussen God en de mensen en de Heilige Geest is de Geest van God die kan ‘wonen’ in de ‘harten’ van de mensen.
Als je God accepteert als je schepper en als je gelooft dat Jezus voor jouw fouten, dan zal je de Heilige Geest ontvangen.

De Heilige Geest is niet zichtbaar. Je kan de Heilige Geest wel “ervaren” in je leven. De Heilige Geest neemt je leven niet over, je blijft immers een mens met eigen wil en keuzevrijheid, maar Hij kan wel je ogen openen voor bepaalde zaken. Hij helpt je bij het maken van keuzes als je open staat voor Zijn leiding. Hoe dichter je bij God leeft, des te beter zal je Zijn ‘stem’ leren verstaan. De Heilige Geest kan je ook speciale vaardigheden geven als dit nodig is.

Wat doet de Heilige Geest?

Hij zal je helpen om te leven naar Gods wil en zal je helpen om Jezus te volgen. Om zo te leven zoals God het graag wil.
•Hij zal je leren over God en je leiden in de waarheid (Johannes 16:13-14)
•Hij zal je dingen leren die je niet wist voordat je christen werd.Hij zal bidden voor je (Romeinen 8:26-27)

Net als in een huwelijk of andere menselijke relatie, zal je meer van de Heilige Geest ervaren, als je meer tijd met God doormaakt. Net als in een huwelijk, zal je uit elkaar groeien als je niet genoeg tijd en aandacht aan elkaar besteed.

De Heilige Geest kan je bepaalde ‘gaven’ geven die je als christen nodig kan hebben. Je kan hierover meer lezen in bijvoorbeeld 1 Korinthiërs 12. Deze speciale gaven kunnen je helpen in bepaalde situaties. Je hoeft deze gaven niet zelf te zoeken, God zal je ze geven als Hij dat nodig vindt.

Terug naar Links en meer informatie