روح القدس
Sky background on sunrise. Nature composition

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این

موضوع را  تثلیث نیز می خوانیم. برای ما به عنوان انسان درک این موضوع که

یک چیز از سه چیز و یا یک فرد از سه جزءتشکیل شده باشد مشکل است. همان

طور که ما موجودات شبیه به هم را نمی شناسیم ساختن یک تصویر از آن چیز هم

.مشکل می شود

در کتاب مقدس شخصیت های سه گانه خداوند توضیح داده شده است؛ خدای پدر؛

پسر و روح القدس . خدای پدر به عنوان یک خالق تصویر شده است؛ پسر یک رابط

بین خداوند و انسان است و روح القدس در واقع روح خداوند است که می تواند در

.درون مردم زندگی کند

اگر شخصی خدا را به عنوان خالقش قبول کند و ایمان داشته باشد  که عیسی مسیح به

خاطر گناهان او جان خود را داد این انسان قادر خواهد بود روح القدس را دریافت

.کند

از آنجایی که شما نمی توانید روح القدس را بیینید پس باید او را تجربه کنید. خداوند

شما را در زندگی هدایت خواهد کرد. روح القدس به جای شما در زندگی تصمیم نمی

گیرد شما همچنان موجودی با آزادی انتخاب باقی می مانید اما او چشمان شما را به

خیلی از چیزها باز می کند. اگر این هدیه به شما داده شود یعنی که خواست و اراده ی

.روح القدس به شما این وکالت را به واسطه ی عطیه های خاص خواهد داد

 

روح القدس چه می کند؟

 

  • او به شما در زندگی مسیحی کمک خواهد کردو به شما قدرت می دهد که از مسیح پیروی کنید؛او به شما کمک می کند که تغییر پیدا کنیدو بیشتر و ببیشتر شبیه به مسیح شوید
  • او در مورد خداوند به شما چیزهایی را یاد خواهد داد و شما را به سمت درستی هدایت خواهد کرد (یوحنا ۱۳ : ۱۴ -۱۶
  • او به شما چیزهایی را یاد خواهد داد که پیش از مسیحی شدنتان برایتان نا آشنا بوده استاو برای شما دعا خواهد کرد (رومیان ۸ :۲۶ – ۲۷

درست مثل یک ازدواج و یا هر رابطه ی دیگری با مردم ؛رابطه با روح القدس نیز

به همین صورت می باشد که هر چه قدر روی یک رابطه بیشتر وقت بگذاری بیشتر

یاد می گیری و تجربه می کنی. درست مثل یک رابطه ی ازدواج ؛ اگر با هم به

اندازه ی کافی وقت نگذرانید ؛ هر روز از هم بیشتر دور می شوید رابطه به روح

.القدس هم به همین صورت است

از طریق روح القدس خداوند به شما عطایای مشخصی خواهد داد که شما به این

عطایا به عنوان یک مسیحی نیاز دارید. این عطایا را می توانید در کتاب مقدس

بیابید:برای مثال در  ( اول غرنطیان ۱۲  )این عطایا به شما در موقعیت های زیادی

.کمک خواهد کرد

شما لازم نیست که از الان به دنبال عطایای خود بگردید. خداوند آنها را برای شما در

.وقتی که به آن نیاز دارید مهیا خواهد کرد

عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است:...
کلیسا

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید اگر هیچ کلیسایی...
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از ۶۶ کتاب است که شامل کتاب...
غسل تعمید

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که .پیرو واقعی مسیح...
عبادت کننده

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند در اغلب موارد هیچ...
زندگی مسیح

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک...
روح القدس

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این موضوع را  تثلیث نیز...
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند یوحنا ۱۶:۳ زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که...

Share this post