زندگی مسیح
The Life of Jesus

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین

.بفرستد تا به عنوان یک انسان عادی روی آن زندگی کند

 .عیسی (و یا میسح به معنی پادشاه ) در اسرائیل در حدود ۲۰۰۰ سال پیش متولد شد

. شما می توانید در این مورد به کتاب لوقا  در عهد جدید مراجعه کنید

 در سی سال اول زندگی اش او به عنوان یک یهودی زندگی کرد و کارش نجاری

 بود. در این زمان تمام سرزمین های اسرائیل و همچنین بیت الحم جایی که عیسی در

 آن متولد شده بود و ناصره جایی که در آن بزرگ شده بود تحت سلطه ی دیکتاتوری

.سزار رم بود

 در سن سی سالگی عیسی شروع به تالیم در انظار عمومی کرد و معجزات انجام می

داد و تا آن زمان هرگز بیشتر از ۲۰۰ مایل از محل تولدش دور نشده بود. در طول

۳ سال شهرت مسیح در بین ملت ها گسترش یافت. فرماندهان  رومی و حکم رانان

 اسرائیل و رهبران مردم یهودی (مشاوران مذهبی )از حرف های او نت برداری می

.کردند. کلید پیام های عیسی شامل این چیزها می شد

 

  • خداوند تو رادوست دارد و او همواره با تو است
  • یکدیگر را دوست داشته باشید
  • ارزش بی نهایت هر کسی
  • خبر خداوند: پادشاهی خداوند به زمین می آید
  • واقعیت قضاوت به سوی بهشت یا جهنم
  • خداوند کسانی را که تقاضای بخشش کنند خواهد بخشید

بحث بر انگیز ترین عمل عیسی میسح این بود که او به طور مکرر ادعا می کرد که

خداوند است که این نقض اساسی قانون یهودی بود. بنابراین رهبران مذهبی از دولت

روم خواستار اعدام وی شدند. در هر کدام از محاکمه های رسمی خود رومیان به این

 نتیجه رسیده بودند که او گناهکار به دلیل نقض یکی از قوانین روم نیست. حتی خود

 رهبران یهودی این را به رسمیت شناخته بودند که به جز ادعای خدایی مسیح که از

.نظر آنها خطا بود؛ مسیح تمام قوانین یهودی را به درستی انجام می داد

 با این حال رهبران مذهبی با استفاده از استدلال بی اعتبار سیاسی پیلات فرماندار

.ایالات جنوبی اسرائیل را به اعلام حکم اعدم مسیح قانع کردند

 مسیح را به بدترین وجه شکنجه دادندو سپس دستانش را با میخ به یک صلیب چوبی

به صلیب کشیدند. این طریقه ی اعدام راه تنفسی  به ریه ها را مصدود می کرد و

.مرگی در حدود سه ساعت را در پی داشت(لوقا 22)

به هر حال به گواهی بیش از ۵۰۰ شاهد مسیح بعد از سه روز از مرگ برخاست و

در طول ۴۰ روز به ایالت های جنوبی و شمالی اسرائیل سفرکرد. برای بسیاری این

یک اثبات قطعی از این مدعا بود که او واقعا خدا است. بعد از آن عیسی به اورشلیم

جایی که در آن به صلیب کشیده شده بود بازگشت و باز به گواهی بسیاری از شاهدان

.او زمین را زنده به مقصد آسمان ترک کرد.

(اعمال 1)

و در نتیجه ی این اتفاقات شگفت انگیز شمار طرفدارانش افزایش پیدا کرد. تنها بعد

از گذشت چند ماه در همان شهر اورشلیم در حدود ۳۰۰۰ پیرو جدید در یک روز به

شمار پیروانش اضافه شد. رهبران مذهبی سعی کردند شماری از پیروان مسیح را

سرنگون کنند. بسیاری از این مردم ترجیح دادند که جان خود را از دست بدهند ولی

.ایمانشان را به عیسی مسیح خدای واقعی انکار نکنند

در طول ۱۰۰ سال مردم در سرتاسر امپراطوری روم (آسیای میانه و اروپا ) پیرو

مسیح شدند. در سال ۳۲۵ بعد از میلاد مسیح دین عیسی ؛ مسیحیت ؛ دین رسمی

امپراطوری روم کانستانتین اعلام شد. در طول ۵۰۰ سال حتی معابد یونانی و خدایان

یونانی جای خود را به کلیساهای پیروان مسیح دادند. با این حال بعضی از تعالیم و

پیغام های مسیح دستکاری و یا بد تعریف شدند. ولی به واسطه ی توسعه ی دنیای

مسیحیت و یا نهادهای مذهبی کلمات اصلی مسیح و زندگی اش برای همه تا هم اکنون

.گفته می شود

عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است:...
کلیسا

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید اگر هیچ کلیسایی...
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از ۶۶ کتاب است که شامل کتاب...
غسل تعمید

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که .پیرو واقعی مسیح...
عبادت کننده

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند در اغلب موارد هیچ...
زندگی مسیح

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک...
روح القدس

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این موضوع را  تثلیث نیز...
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند یوحنا ۱۶:۳ زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که...

Share this post