غسل تعمید
Man stands in the sea water facing sunset

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که

.پیرو واقعی مسیح هستید

 عمل غسل تعمید بسیار ساده می باشد. شما با ایستادن ؛نشستن یا زانوزدن در آب

 شروع می کنید. یک مسیحی دیگر شما را به زیر آب خواهد برد و سپس شما را

 دوباره بیرون خواهد آورد. شما در نام پدر و پسر و روح القدس تعمید خواهید گرفت

(بیشتر بخوانید: متی ۲۸ : ۱۸ -۱۹)

به همین سادگی ؛ غسل تعمید یک شهادت بیرونی یا یک تغییر درونی در زندگی یک

 ایمان دار است. گناهان و اشتباهات شما شسته خواهند شد. این اشاره به مرگ

.خاکسپاری و زنده شدن دوباره ی مسیح دارد

غسل تعمید مسیحی یک عمل است از اطاعت خداوند بعد از نجات؛ البته با وجود این

.که غسل تعمید رابطه ی نزدیکی با نجات دارد لزوما وسیله ای برای نجات نیست

عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است:...
کلیسا

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید اگر هیچ کلیسایی...
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از ۶۶ کتاب است که شامل کتاب...
غسل تعمید

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که .پیرو واقعی مسیح...
عبادت کننده

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند در اغلب موارد هیچ...
زندگی مسیح

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک...
روح القدس

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این موضوع را  تثلیث نیز...
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند یوحنا ۱۶:۳ زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که...

Share this post