کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند
Close up book on table in sunset time

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از

۶۶ کتاب است که شامل کتاب هایی در مورد تاریخ ؛شرح حالها ؛ اشعار؛نبوت ها

 نامه ها و غیره می باشد. این کتاب بسیار قدیمی نیز می باشد. بعضی از قسمت های

آن در حدود ۳۵۰۰ سال پیش نوشته شده است. ولی این بدان معنی نیست که کتاب

 مقدس دیگر در زمان ما اهمیت ومعنی پیدا نمی کند. هر کسی که کتاب مقدس را می

.خواند می تواند ببیند که این کلمات هنوز قابل اجرا در زندگی این روزگار ما است

 این از آسمان به زمین فروز نیامده است

 کتاب مقدس که ما به عنوان یک کتاب می شناسیم از آسمان به زمین نیامده است. بین

خلق اولین و آخرین سری کتاب ها بیشتر از ۱۰۰۰ سال فاصله است. یک مجموعه

 کامل و واحد از نوشته های مختلف و جداگانه است. کتاب مقدس یک مجموعه واحد

 از نوشته ها است. کلمه ی بایبل از زبان یونانی و از ریشه ی کلمه ی بیبلیا به معنی

 کتاب ها گرفته شده است. این کتاب ها شامل متن های مقدسی از دین یهودی و

.میسحی می باشد

 کتاب منتسب و چاپ شده ای که ما آن را امروز به عنوان کتاب مقدس می شناسیم

شامل دو قسمت ؛۶۶ کتاب ؛بخش ها و صد ها هزار آیه می باشد. این کتاب که هر دو

 یک کتاب واحد و مجموعه ای از نوشته های جداگانه و مختلف هستند؛تاریخچه ای

 طولانی دارند. بسیاری از اتفاق ها ؛قوانین و احکام مذهبی؛ داستان ها ؛ آوازها ؛

افکار ؛ نبوت هاو افسون ها از نسلی به نسل دیگر به صورت زبانی نقل و انتقال داده

.شده است

نویسنده های مختلف

کتاب های کتاب مقدس در یک دوره ی ۱۰۰۰ساله در بین ۱۰۰۰سال پیش از میلاد

مسیح و ۱۰۰ سال بعد از میلاد مسیح و در زمان ها و مکان های مختلف نوشته شده

 اند. تعدادی از نویسنده ها اشعار را نوشته اند و یا رونویسی و ویرایش کرده اند و یا

 با دیگر نوشته ها و داستان ها تکمیل کرده اند.این کار به وسیله ی دست و روی

 پاپیروس و یا پوست آهو انجام شده است.تمام متن ها نیز محفوظ نمانده اند و همچنین

 همه ی آنها به عنوان مجموعه نهایی متن ها به طور کامل به رسمیت شناخته نشده

 اند. فقط بعد از یک روند طولانی و پیچیده و نهایتا مشخص شده است که کدام کتاب

 اقتدار و اعتبار لازم را برای به حساب آمدن به عنوان جزو ثابت متن های مقدس را

.دارد

 ولی چرا هیچ کتاب راهنمای واحد و

 روشنی در کار نیست؟

این موضوع بر می گردد به آزادی انتخاب. اگر یک کتاب راهنما برای زندگی وجود

.می داشت آن وقت انتخاب کوچکی ممکن بود

کتاب مقدس شامل درس های و دستورالعمل هایی  مهم زندگی است که انسان ها باید

 به آنها توجه کنند.بسیاری از این دستورالعمل ها برای سعادت خود بشر است. مهم

.ترین دستور محبت است

(در کتاب مقدس: اول قرنطیان آیه ۱۳)

از طریق ابلاغ پیام خداوند به وسیله مردم عادی است که این پیغام به زندگی ها راه پیدا می کند. از

طریق کتاب مقدس ما می بینیم که مردم و تمام ملت ها در حال مبارزه با انتخاب هایشان هستند.

آنهایی که به طور خالصانه خداوند را انتخاب کرده اند به برنامه ی او در زندگی دست خواهند یافت.

.مردمی هم که انتخابی بر ضد او داشته اند هیچ آینده ای نخواهند داشت

 

بیشتر

 کتاب مقدس از دو بخش تشکیل شده است عهد جدید و عهد قدیم. عهد قدیم .عهد قدیم

 در درجه اول در مورد قومی است که خداوند آنها را قوم خود خوانده است. و

در مورد کشمکش هایی است که این مردم برای ماندن در ایمانشان به خدا داشته اند.

.عهد قدیم پر است از متن هایی که به مسیح اشاره داشته اند

(همچنین ببینید بیشتر در مورد مسیح)

عهد جدید توصیف زندگی مسیح در روی زمین است و نشان دادن نبوت های بسیاری

.در مورد مسیح از عهد قدیم که به حقیقت پیوسته است

 (بیشتر در مورد این موضوع)

 عهد جدید داستان را از چشم مردمانی که با مسیح و اندکی بعد از مسیح زندگی کرده

 اند را بیان می کند. این شامل درس های بسیاری از مسیح و جریان به صلیب کشیده

.شدن و برخاستن مجدد او از مرگ است

 وقتی که شما شروع به خواندن کتاب مقدس از اول می کنید یاد می گیرید که یک

 رشته ی مشترک را پیدا کنید. این رشته در مورد عشق خدا به مخلوقاتش است اما

شما داستان های زیادی نیز در مورد مردمانی می خوانید که انتخاب کرده اند که پشت

 خود را به خداوند کنند و او را ندید بگیرند. محبت خداوند بر مرگ پیروز شد برای

.آنهایی که کار رستگاری بخش پسر او را قبول کنند

عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است:...
کلیسا

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید اگر هیچ کلیسایی...
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از ۶۶ کتاب است که شامل کتاب...
غسل تعمید

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که .پیرو واقعی مسیح...
عبادت کننده

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند در اغلب موارد هیچ...
زندگی مسیح

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک...
روح القدس

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این موضوع را  تثلیث نیز...
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند یوحنا ۱۶:۳ زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که...

Share this post