کلیسا
Diverse religious shoot

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید

اگر هیچ کلیسایی نتوانستید پیدا کنیدمی توانید دیگر ایمان داران را در نزدیکی خود

.پیدا کرده خود یک کلیسا را شروع کنید

معنی کلیسا در مجموع به گردهمایی همه ی میسحیان جهان گفته می شود. در تعریف

.محلی کلیسا مکانی است که مسیحیان می توانند خدا را ملاقات و او را پرستش کنند

  وقتی که به دنبال یک کلیسا می گردید می توانید به چند کلیسا در نزدیکی محل

  زندگیتان سر بزنید. بین کلیساها ممکن است فرق هایی وجود داشته باشد همان طور

.که انسان ها هم با هم فرق هایی را دارند

 به هنگام انتخاب کلیسا این موضوع مهم است که مردمی که در کلیسا دور هم جمع

 می شوند واقعا به این موضوع که کتاب مقدس کلام خدا است باور دارند. اگر کسی

در کلیسا به شما می گوید که کتاب مقدس سراسر کلام خدا نیست یا قوانین بیشتری از

 قوانین کتاب مقدس در آن کلیسا انجام می شود و یا حتی دیگر چیزها در آن کلیسا

 پرستش می شوند بهتر است که از آنجا خارج شده و به دنبال یک کلیسای دیگر

.بگردید

و همچنین با نگاه کردن به رفتار کسانی که به کلیسا رفت و آمد دارند می توانید

بفهمید که آن کلیسا واقعا جایی است که بشود  گفت خدا در مرکز آن قرار دارد. روح

.القدس به شما در دیدن این فرق ها کمک خواهد کرد

یک کلیسای خوب رفتارش مانند خانواده ی مسیحی است ؛میسحیان یکدیگر را در

پرستش خداوند ؛رشد در ایمانتان و به اشتراک گذاشتن پیغام خداوند کمک می کنند.

مسیحیان محبت خود را به یکدیگر نشان می دهند و یکدیگر را کمک می کنند تا

.بیشتر و بیشتر به عیسی مسیح شبیه شوند

عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است:...
کلیسا

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید اگر هیچ کلیسایی...
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از ۶۶ کتاب است که شامل کتاب...
غسل تعمید

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که .پیرو واقعی مسیح...
عبادت کننده

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند در اغلب موارد هیچ...
زندگی مسیح

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک...
روح القدس

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این موضوع را  تثلیث نیز...
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند یوحنا ۱۶:۳ زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که...

Share this post