عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است: همگی گفتند: «پس پسر خدا هستی؟» ۷۰عیسی جواب داد: «خود…

ادامه خواندن عیسی پسر خدا
زندگی مسیح
The Life of Jesus

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک انسان عادی روی آن زندگی کند  .عیسی (و یا میسح…

ادامه خواندن زندگی مسیح