عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است: همگی گفتند: «پس پسر خدا هستی؟» ۷۰عیسی جواب داد: «خود…

ادامه خواندن عیسی پسر خدا
کلیسا
Diverse religious shoot

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید اگر هیچ کلیسایی نتوانستید پیدا کنیدمی توانید دیگر ایمان داران را در نزدیکی…

ادامه خواندن کلیسا
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند
Close up book on table in sunset time

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از ۶۶ کتاب است که شامل کتاب هایی در مورد تاریخ ؛شرح حالها ؛ اشعار؛نبوت ها  نامه…

ادامه خواندن کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند
غسل تعمید
Man stands in the sea water facing sunset

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که .پیرو واقعی مسیح هستید  عمل غسل تعمید بسیار ساده می باشد. شما با…

ادامه خواندن غسل تعمید
عبادت کننده
What is Prayer?

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند در اغلب موارد هیچ جواب مستقیمی به شما نخواهد داد ولی باز هم شما…

ادامه خواندن عبادت کننده
زندگی مسیح
The Life of Jesus

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک انسان عادی روی آن زندگی کند  .عیسی (و یا میسح…

ادامه خواندن زندگی مسیح
روح القدس
Sky background on sunrise. Nature composition

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این موضوع را  تثلیث نیز می خوانیم. برای ما به عنوان انسان درک این موضوع…

ادامه خواندن روح القدس
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس
Bible verses quotes

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند یوحنا ۱۶:۳ زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه زندگی جاودان یابد۱۷…

ادامه خواندن تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس