Waarom word Jezus de Zoon van God genoemd?

Jezus zelf heeft meerdere malen geclaimd Zoon van God te zijn.”U bent dus de Zoon van God?” vroeg de Hoge Raad. Hij antwoordde: “Nu u het zelf zegt: Ja, dat ben Ik.” (Lukas 22:70). Jezus verwijst ook regelmatig naar God als Zijn Vader.

God zelf noemt Jezus ook Zijn Zoon; “Een stem uit de hemel zei: “Dit is mijn geliefde Zoon; Hij verheugt mijn hart.” (Matheus 3:17). Het geeft de innige band aan die bestaat tussen God de Vader en God zijn Zoon Jezus. (Zie ook Lukas 1:32)

Bij het woord zoon hebben wij natuurlijk een bepaald beeld. Het woord “zoon” in de Joodse opvatting is ook een manier om een bepaalde relatie aan te geven. Het Hebreeuwse woord “zoon” kan zowel een nakomeling als een volger betekenen. Het geeft een vertrouwensrelatie aan en een afhankelijkheid.

In de Bijbel wordt Jezus ook Het Woord van God genoemd.

Als je ook een volger wordt van Jezus en zijn aanbod accepteert, dan zal je ook een kind van God worden en Zijn Heilige Geest ontvangen. Dit kan je lezen in Romans 8:14; Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen van God.

Lees meer over de Heilige Geest en de Drie-Eenheid

Terug naar Links en Meer Informatie