प्रार्थना
What is Prayer?

प्रार्थना

प्रार्थना म्हणजे देवाशी (आणि देवासह) बोलणे. जरी बरेचदा देव तुम्हाला थेट उत्तर देणार नाही, तर तुम्हाला तुमच्या प्रार्थनेत त्याचे लक्ष जाणवून येईल. देवाची प्रामाणिक प्रार्थना करा (हिब्रू 10:22). तुम्ही आत्ता काय करत आहेत हे त्याला माहित असेल. तो आपला निर्माणकर्ता आहे म्हणून त्याच्याशी आदराने सन्मानाने बोला.

देव तुमच्यावर प्रेम करतो. तो तुमच्या प्रार्थनेकडे लक्ष देईल. भगवंत आपल्यापेक्षा अधिक हुशार असल्याने आणि त्यांची योजना हि आपल्या समजेपेक्षा अधिक मोठी असल्याने, नेहमीच आपल्या अपेक्षेनुसार उत्तर मिळेल असे नाही.

काही काळ आपल्याला आपल्या जीवनासंदर्भातील देवाच्या योजना समजून घेण्यासाठी खूप वेळ लागेल. कदाचित आपणास देखील त्रास होईल, लोकांकडून दुखापत होइल, कठीण परिस्थितीत जावे लागेल किंवा अन्यथा. जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीसाठी अथवा व्यक्तीसाठी प्रार्थना केली  आणि परिणाम तुंच्या अपेक्षेनुसार नसेल तर निराश होऊ नका. कधीकधी आपल्या सहनशक्तीची चाचणी घेतली जाते आणि आपण अपेक्षित असते त्यापेक्षा परिणाम खूप वेगळा असेल.

एका चांगल्या पृथ्वीवरील पित्याप्रमाणेच, देव त्याच्या मुलांना सांभाळेल आणि दीर्घकालासाठी त्यांचे सर्वोत्तम हित पाहेल.

परत दुवे आणि अधिक माहिती

येशूचे जीवन

येशूचे जीवन

आपण जसे वाचले आहे त्याप्रमाणे देवाने आपल्या एकुलत्या एक पुत्राला मानव म्हणून जगण्यासाठी पृथ्वीतलावर पाठविण्याचा निर्णय घेतला. येशू (ज्याला ख्रिस्त...
येशू देवाचा पुत्र

येशू देवाचा पुत्र

येशूला "देवाचा पुत्र" का म्हटले आहे? स्वतः येशूने म्हटले की तो देवाचा पुत्र होता: "मग ते सर्व म्हणाले, 'मग तू...
बायबल, देवाचे पुस्तक

बायबल, देवाचे पुस्तक

बायबल हे केवळ एक पुस्तक नाही वास्तविक, हे एक पुस्तक नाही, परंतु 66 पुस्तकांचे एक ग्रंथालय आहे. त्यात ऐतिहासिक पुस्तके,...
बायबल मधील काही उपयुक्त वचने

बायबल मधील काही उपयुक्त वचने

देवाच्या प्रीतीत अध्याय 3:16 होय, देवाने जगावर एवढी प्रीति केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला. देवाने आपला पुत्र यासाठी...
बाप्तिस्मा

बाप्तिस्मा

आपण येशूचे खरे अनुयायी आहोत हे इतर लोकांना दर्शविण्यासाठी बाप्तिस्मा हे "बाह्य चिन्ह" आहे बाप्तिस्मा करण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे....
प्रार्थना

प्रार्थना

प्रार्थना म्हणजे देवाशी (आणि देवासह) बोलणे. जरी बरेचदा देव तुम्हाला थेट उत्तर देणार नाही, तर तुम्हाला तुमच्या प्रार्थनेत त्याचे लक्ष...
पवित्र आत्मा

पवित्र आत्मा

बायबल आपल्याला शिकवते की देवामध्ये तीन व्यक्तींचा समावेश आहे. त्याला ट्रिनिटी देखील म्हणतात. आपल्यासाठी मानव म्हणून समजणे अवघड आहे की...
चर्च

चर्च

जेव्हा आपण ख्रिस्ती झालात, तेव्हा स्थानिक चर्चला भेट देण्यास सुचविले जाते. जर तिथे चर्च नसेल, तर आपण इतर ख्रिस्ती लोकांना...

Share this post