येशूचे जीवन
The Life of Jesus

येशूचे जीवन

आपण जसे वाचले आहे त्याप्रमाणे देवाने आपल्या एकुलत्या एक पुत्राला मानव म्हणून जगण्यासाठी पृथ्वीतलावर पाठविण्याचा निर्णय घेतला. येशू (ज्याला ख्रिस्त देखील म्हणतात ख्रिस्त म्हणजे राजा किंवा उद्धारकर्ता ) सुमारे २०००…

Continue Reading येशूचे जीवन

येशू देवाचा पुत्र

येशूला "देवाचा पुत्र" का म्हटले आहे? स्वतः येशूने म्हटले की तो देवाचा पुत्र होता: "मग ते सर्व म्हणाले, 'मग तू देवाचा पुत्र आहेस काय?' त्याने त्यांना उत्तर दिले, "मी आहे,असे…

Continue Reading येशू देवाचा पुत्र