येशूचे जीवन
The Life of Jesus

येशूचे जीवन

आपण जसे वाचले आहे त्याप्रमाणे देवाने आपल्या एकुलत्या एक पुत्राला मानव म्हणून जगण्यासाठी पृथ्वीतलावर पाठविण्याचा निर्णय घेतला. येशू (ज्याला ख्रिस्त देखील म्हणतात ख्रिस्त म्हणजे राजा किंवा उद्धारकर्ता ) सुमारे २०००…

Continue Reading येशूचे जीवन

येशू देवाचा पुत्र

येशूला "देवाचा पुत्र" का म्हटले आहे? स्वतः येशूने म्हटले की तो देवाचा पुत्र होता: "मग ते सर्व म्हणाले, 'मग तू देवाचा पुत्र आहेस काय?' त्याने त्यांना उत्तर दिले, "मी आहे,असे…

Continue Reading येशू देवाचा पुत्र
बायबल, देवाचे पुस्तक
Bible book of God

बायबल, देवाचे पुस्तक

बायबल हे केवळ एक पुस्तक नाही वास्तविक, हे एक पुस्तक नाही, परंतु 66 पुस्तकांचे एक ग्रंथालय आहे. त्यात ऐतिहासिक पुस्तके, जीवनचरित्रे, कविता, भाकीत, अक्षरे इत्यादींचा समावेश आहे. बायबल हे खूप…

Continue Reading बायबल, देवाचे पुस्तक
बायबल मधील काही उपयुक्त वचने
Bible verses Bible quotes

बायबल मधील काही उपयुक्त वचने

देवाच्या प्रीतीत अध्याय 3:16 होय, देवाने जगावर एवढी प्रीति केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला. देवाने आपला पुत्र यासाठी दिला की, जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ…

Continue Reading बायबल मधील काही उपयुक्त वचने
बाप्तिस्मा
What is baptism

बाप्तिस्मा

आपण येशूचे खरे अनुयायी आहोत हे इतर लोकांना दर्शविण्यासाठी बाप्तिस्मा हे "बाह्य चिन्ह" आहे बाप्तिस्मा करण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे. आपण थोड्या पाण्यामध्ये उभे राहून, बसून किंवा गुडघे टेकून सुरुवात…

Continue Reading बाप्तिस्मा
प्रार्थना
What is Prayer?

प्रार्थना

प्रार्थना म्हणजे देवाशी (आणि देवासह) बोलणे. जरी बरेचदा देव तुम्हाला थेट उत्तर देणार नाही, तर तुम्हाला तुमच्या प्रार्थनेत त्याचे लक्ष जाणवून येईल. देवाची प्रामाणिक प्रार्थना करा (हिब्रू 10:22). तुम्ही आत्ता…

Continue Reading प्रार्थना
पवित्र आत्मा
Holy Spirit About

पवित्र आत्मा

बायबल आपल्याला शिकवते की देवामध्ये तीन व्यक्तींचा समावेश आहे. त्याला ट्रिनिटी देखील म्हणतात. आपल्यासाठी मानव म्हणून समजणे अवघड आहे की एक व्यक्तीमध्ये ३ व्यक्तींचा कसा समावेश असेल. कारण आपण समानधर्मी…

Continue Reading पवित्र आत्मा
चर्च
Church Group

चर्च

जेव्हा आपण ख्रिस्ती झालात, तेव्हा स्थानिक चर्चला भेट देण्यास सुचविले जाते. जर तिथे चर्च नसेल, तर आपण इतर ख्रिस्ती लोकांना शोधण्याचा प्रयत्न करू शकता आणि स्वत:च चर्च सुरु करू शकता.…

Continue Reading चर्च