बप्तिष्मा
What is baptism

बप्तिष्मा

बप्तिष्मा चाँही तपाई येशूको साँचो चेला हुनुहुन्छ भनी मानिसहरुलाई देखाउने एक बाहिरी चिन्ह हो ।

प्रक्रृयाहरु धरै साधारण छ । तपाई सुरुवात पानीमाथि उभिएर, बसेर वा घूँडा टेकेर गर्नुहुन्छ । अरु ख्रीष्टियानहरुले तपाईलाई पानीभित्र डूबाएर पानी बाहिर निकाल्नु हुनेछ । तपाईले पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वरको नाउँमा बप्तिष्मा लिनुहुनेछ । (अझै पढ्नुहोस् ः मत्ती २८ः१८–१९) सरल भाषामा भन्नुपर्दा, बप्तिष्मा ख्रीष्टियानको जीवनमा भएको भित्री परिवर्तनको बाहिरी गवाही हो । तपाईका पाप र भूलहरु सबै “धोइएका” छन् । बप्तिष्माले ख्रीष्टको मृत्यू , दाहसंस्कार र पुनरुत्थानलाई पनि दर्शाउछ ।

ख्रीष्टियान बप्तिष्मा भनेको उद्घार पाइसकेपछि प्रभूप्रति आज्ञाकारी देखाउने एक प्रकृया हो ; बप्तिष्मा उद्घारसगँ गाँसिएको भएतापनि , तर बचाइनलाई यो एक मापदण्ड चाँही होइन ।

मण्डलीहरु

मण्डलीहरु

जब तपाई ख्रीष्टियान बन्नुहुन्छ तब तपाईलाई स्थानिय मण्डलीहरुमा जानलाई सल्लाह दिइन्छ । यदी त्यहाँ कुनै मण्डली छैन भने तपाई अरु...
बप्तिष्मा

बप्तिष्मा

बप्तिष्मा चाँही तपाई येशूको साँचो चेला हुनुहुन्छ भनी मानिसहरुलाई देखाउने एक बाहिरी चिन्ह हो । प्रक्रृयाहरु धरै साधारण छ ।...
प्रार्थना

प्रार्थना

प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँगको बातचित हो । परमेश्वरले तपाईको प्रार्थनाको उत्तर तत्कालै नदिएता पनि तपाईको प्रार्थना प्रति उहाँको ध्यान महशूस गर्न...
पवित्र आत्मा

पवित्र आत्मा

बाईबलले परमेश्वर वास्तवमा तीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भनी सिकाउँछ । यसलाई त्रिएक पनि भनिन्छ । हामी मानिस जातिलाई एक अस्तित्वमा तीन...
येशू परमेश्वरका पूत्र

येशू परमेश्वरका पूत्र

किन येशूलाई “परमेश्वरका पूत्र” भनिन्छ ? येशू आफैले भन्नुभयो कि उहाँ परमेश्वरका पूत्र हुनुहुन्छ ः तब तिनीहरु सबैले भने, “त्यसो...
येशूको जीवनी

येशूको जीवनी

तपाईले भर्खरै अध्ययन गर्नू भयो कि, परमेश्वरले आफ्नो एक्लौटे पुत्रलाई यस संसारमा मानिसको रुपमा पठाउनु भयो । येशू (जसलाई ख्रीष्ट...
केहि उपयोगी बाइबल पद

केहि उपयोगी बाइबल पद

बाईबलका केही महत्वपूर्ण पदहरुपरमेश्वरको प्रेम युहन्ना ३ः१६ किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि...
बाइबल, परमेश्वरको वचन

बाइबल, परमेश्वरको वचन

यो बाइबल क्रमबद्ध भएको पुस्तक होईन । वास्तवमा यो एउटा मात्रै पुस्तक होईन, तर ६६ ओटा पुस्तकहरुको संग्रह हो ।...

Share this post