येशू परमेश्वरका पूत्र

येशू परमेश्वरका पूत्र

किन येशूलाई “परमेश्वरका पूत्र” भनिन्छ ?

येशू आफैले भन्नुभयो कि उहाँ परमेश्वरका पूत्र हुनुहुन्छ ः तब ’em सबैले भने, “त्यसो भए, के तँ भरमेश्वरको पूत्र होस्?” उहाँले ’emलाई उत्तर दिनुभयो, “तपाईहरु नै भन्नुहुन्छ, म उही हुँ ।” (लूका २२ः७० ) येशूले कहिलेकाही परमेश्वरलाई पिता भनेर पनि सम्बोधन गर्नुभयो ।

परमेश्वरले पनि येशूलाई पूत्र भनी बोलाउनुभयो, तब स्वर्गबाट यो वाणी आयो, “यिनी मेरा प्रिय पूत्र हुन्, यिनीसगँ म अति प्रसन्न छु ।” (मत्ती ३ः१७) यसले पिता परमेश्वर र पूत्र परमेश्वर बीचमा रहेको सम्बन्धलाई देखाउँछ ।(लूका १ः३२)बाईबलीय इतिहासमा भएको “पूत्र” शब्द सम्बन्धको प्रतीक हो ।

बाईबलको अर्को भागमा येशूलाई परमेश्वरको वचन भनिन्छ । हिब्रु भाषामा “पूत्र” भन्ने शब्दको अर्थ वंश वा चेला हो । रोमी ८ः१४ अनुसार जब तपाई ख्रीष्टको चेला बन्नुहुन्छ, तब तपाईले पवित्र आत्मा पाउनुहुनेछ र परमेश्वरको सन्तान बन्नुहुनेछ, ’cause सबै परमेश्वरका आत्माले डो¥याइएका हुन्छन्, ’em नै परमेश्वरका सन्तान हुन् ।

मण्डलीहरु

मण्डलीहरु

जब तपाई ख्रीष्टियान बन्नुहुन्छ तब तपाईलाई स्थानिय मण्डलीहरुमा जानलाई सल्लाह दिइन्छ । यदी त्यहाँ कुनै मण्डली छैन भने तपाई अरु...
बप्तिष्मा

बप्तिष्मा

बप्तिष्मा चाँही तपाई येशूको साँचो चेला हुनुहुन्छ भनी मानिसहरुलाई देखाउने एक बाहिरी चिन्ह हो । प्रक्रृयाहरु धरै साधारण छ ।...
प्रार्थना

प्रार्थना

प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँगको बातचित हो । परमेश्वरले तपाईको प्रार्थनाको उत्तर तत्कालै नदिएता पनि तपाईको प्रार्थना प्रति उहाँको ध्यान महशूस गर्न...
पवित्र आत्मा

पवित्र आत्मा

बाईबलले परमेश्वर वास्तवमा तीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भनी सिकाउँछ । यसलाई त्रिएक पनि भनिन्छ । हामी मानिस जातिलाई एक अस्तित्वमा तीन...
येशू परमेश्वरका पूत्र

येशू परमेश्वरका पूत्र

किन येशूलाई “परमेश्वरका पूत्र” भनिन्छ ? येशू आफैले भन्नुभयो कि उहाँ परमेश्वरका पूत्र हुनुहुन्छ ः तब तिनीहरु सबैले भने, “त्यसो...
येशूको जीवनी

येशूको जीवनी

तपाईले भर्खरै अध्ययन गर्नू भयो कि, परमेश्वरले आफ्नो एक्लौटे पुत्रलाई यस संसारमा मानिसको रुपमा पठाउनु भयो । येशू (जसलाई ख्रीष्ट...
केहि उपयोगी बाइबल पद

केहि उपयोगी बाइबल पद

बाईबलका केही महत्वपूर्ण पदहरुपरमेश्वरको प्रेम युहन्ना ३ः१६ किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि...
बाइबल, परमेश्वरको वचन

बाइबल, परमेश्वरको वचन

यो बाइबल क्रमबद्ध भएको पुस्तक होईन । वास्तवमा यो एउटा मात्रै पुस्तक होईन, तर ६६ ओटा पुस्तकहरुको संग्रह हो ।...

Share this post