येशू परमेश्वरका पूत्र

किन येशूलाई “परमेश्वरका पूत्र” भनिन्छ ? येशू आफैले भन्नुभयो कि उहाँ परमेश्वरका पूत्र हुनुहुन्छ ः तब तिनीहरु सबैले भने, “त्यसो भए, के तँ भरमेश्वरको पूत्र होस्?” उहाँले तिनीहरुलाई उत्तर दिनुभयो,…

Continue Reading येशू परमेश्वरका पूत्र
येशूको जीवनी
The Life of Jesus

येशूको जीवनी

तपाईले भर्खरै अध्ययन गर्नू भयो कि, परमेश्वरले आफ्नो एक्लौटे पुत्रलाई यस संसारमा मानिसको रुपमा पठाउनु भयो । येशू (जसलाई ख्रीष्ट पनि भनिन्छ जसको अर्थ राजा वा मसिह हुन्छ ) उहाँ…

Continue Reading येशूको जीवनी