मण्डलीहरु
Church Group

मण्डलीहरु

जब तपाई ख्रीष्टियान बन्नुहुन्छ तब तपाईलाई स्थानिय मण्डलीहरुमा जानलाई सल्लाह दिइन्छ । यदी त्यहाँ कुनै मण्डली छैन भने तपाई अरु ख्रीष्टियानहरुसगँ मिलेर आफै नयाँ मण्डली खोल्न सक्नुहुन्छ । साधारण रुपमा…

Continue Reading मण्डलीहरु
बप्तिष्मा
What is baptism

बप्तिष्मा

बप्तिष्मा चाँही तपाई येशूको साँचो चेला हुनुहुन्छ भनी मानिसहरुलाई देखाउने एक बाहिरी चिन्ह हो । प्रक्रृयाहरु धरै साधारण छ । तपाई सुरुवात पानीमाथि उभिएर, बसेर वा घूँडा टेकेर गर्नुहुन्छ ।…

Continue Reading बप्तिष्मा
प्रार्थना
What is Prayer?

प्रार्थना

प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँगको बातचित हो । परमेश्वरले तपाईको प्रार्थनाको उत्तर तत्कालै नदिएता पनि तपाईको प्रार्थना प्रति उहाँको ध्यान महशूस गर्न सक्नुहुनेछ । परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दा आफ्नो प्रार्थनामा इमान्दार हुनुहोस् (…

Continue Reading प्रार्थना
पवित्र आत्मा
Holy Spirit About

पवित्र आत्मा

बाईबलले परमेश्वर वास्तवमा तीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भनी सिकाउँछ । यसलाई त्रिएक पनि भनिन्छ । हामी मानिस जातिलाई एक अस्तित्वमा तीन व्यक्तित्व भन्ने कुरा बुझ्न कठिन हुन्छ । यस्तो प्रकारको अस्तित्व…

Continue Reading पवित्र आत्मा

येशू परमेश्वरका पूत्र

किन येशूलाई “परमेश्वरका पूत्र” भनिन्छ ? येशू आफैले भन्नुभयो कि उहाँ परमेश्वरका पूत्र हुनुहुन्छ ः तब तिनीहरु सबैले भने, “त्यसो भए, के तँ भरमेश्वरको पूत्र होस्?” उहाँले तिनीहरुलाई उत्तर दिनुभयो,…

Continue Reading येशू परमेश्वरका पूत्र
येशूको जीवनी
The Life of Jesus

येशूको जीवनी

तपाईले भर्खरै अध्ययन गर्नू भयो कि, परमेश्वरले आफ्नो एक्लौटे पुत्रलाई यस संसारमा मानिसको रुपमा पठाउनु भयो । येशू (जसलाई ख्रीष्ट पनि भनिन्छ जसको अर्थ राजा वा मसिह हुन्छ ) उहाँ…

Continue Reading येशूको जीवनी
केहि उपयोगी बाइबल पद
Bible verses Bible quotes

केहि उपयोगी बाइबल पद

बाईबलका केही महत्वपूर्ण पदहरुपरमेश्वरको प्रेम युहन्ना ३ः१६ किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त…

Continue Reading केहि उपयोगी बाइबल पद
बाइबल, परमेश्वरको वचन
Bible book of God

बाइबल, परमेश्वरको वचन

यो बाइबल क्रमबद्ध भएको पुस्तक होईन । वास्तवमा यो एउटा मात्रै पुस्तक होईन, तर ६६ ओटा पुस्तकहरुको संग्रह हो । यसमा इतिहासका पुस्तकहरु, जीवनीहरु, कविताहरु, अगमवाणीहरु र पत्रहरु इत्यादिहरुको समावेश…

Continue Reading बाइबल, परमेश्वरको वचन