ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਗ੍ਰਹਿ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀ …

ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਇਸ ਬੇਅੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਇਓਟੈਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇਗਾ?

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਸੀ? ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ?

ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ?

ਜੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਦਲੇਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਣ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਲਪ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਬੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਜੀਵੰਤ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ।

ਚੋਣ ਦੀ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ?

ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਲਵੇਗਾ?

ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?
• ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੋਗੇ?
• ਕੀ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ?
• ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ?

ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ 4 ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਓ