ලොව පුරා සිටින ඔබෙන් ලැබෙන සහයෝගයට අපගේ උත්තමාචාරය, මෙම වෙබ් අඩවිය මෙම භාෂාවන්ගෙන් ලබාගත හැකිය:

 bengali translation  chinese translation german translation - deutsch     Maly translation   potugese translation - Poutugues  spanish translation - espanol Tagalog Translation Think One Week Telegu translation Sinhalese Sri Lanka Translation 

වෙනත් භාෂාවන් ගූගල් පරිවර්තන බව කරුනාවෙන් සලකන්න.