දෙවියන් ගැන තව කියවන්න ඔබ කැමතිද?
අපි මෙම වෙබ් අඩවි නිර්දේශ කළ හැකිය:

බයිබලය

biblica.com(බොහෝ භාෂාවලින් බයිබලය)
youversion.com(භාෂා 800 කින් පමණ ප්රයෝජනවත් බයිබල් යෙදුමකි)
biblegateway.com(තවත් මාර්ගගත වෙබ් අඩවියක්)
http://christianpf.com/free-bible(නොමිලේ බයිබලය ලබාගන්නේ කෙසේද?)

වෙබ් අඩවි

පහත දැක්වෙන වෙබ් අඩවි ඔබට උපකාර කිරීමට විශාල වේ:
www.alpha.org (පාඨමාලාවක් අනුගමනය කරන්න, කණ්ඩායමකට එක්වන්න)
www.cru.org(මූලික කරුණු සහ තවත්)
http://bibleseo.com/free-bible-studies/(බයිබල් අධ්යයනය)
www.gracethrufaith.com(බයිබලය හා බයිබල් අධ්යයනය ගැන වැඩි විස්තර දැනගැනීම ඉතා වැදගත්)
isaalmasih.net(වැඩි විස්තර සඳහා අරාබි, ඉන්දුනීසියා, තුර්කි, ස්පාඤ්ඤ, පෘතුගීසි)
ar.arabicbible.com/ (අරාබි භාෂාවෙන් වැඩි විස්තර)

චිත්රපටය

මෙම චිත්රපටයදැක ගැනීමට ලැබීම විශිෂ්ටයි:

යේසුස් පිළිබඳ චිත්රපටි (භාෂා 1000 කට වඩා නොමිලේ ලබා ගත හැකිය)
එසේම iPhone ඇප්හෝ ඇන්ඩ්රොයිඩ් ඇප්එක සමඟ එය බැලීමටද හැකිය

ප්රශ්න තිබියදී

මෙම වෙබ් අඩවිවල ඔබට තවත් කියවන්න පමණක් නොව, ඔබගේ ප්රශ්න අසන්න:

International

Albanian – Shqiptar »
Arabic – العربية»
Arabic –العربية»​ 
Bosnian – Bosanski »
Chinese (KnowingGod) – 中国 »
Chinese (PeaceWithGod) – 中国 »​
Czech – Český »
Dutch (Nederland) – Nederlands »
Dutch (Belgium) – Nederlands »
English »
English (India) »
English (Philippines) »
Estonian – Eesti »

Farsi »
French (Canada) – Français »
French – Français »
German (Germany) – Deutsch »
German (Berlin) – Deutsch »
German (Austria) – Deutsch »
Hindi – हिंदी »
Italian – Italiano »
Japanese – 日本語 »
Korean – 한국어 »
Lithuanian – Lietuviškai »
Norwegian – Norsk »

Polish – Polskie »
Portuguese (Brazil) – Portugués »
Portuguese (Mozambique) – Portugués »
Portuguese (Portugal) – Portugués »
​Romanian – Română

Russian – Русский »
Serbian – српски »
Slovak – Slovenčina »
Spanish – Español»
Spanish (Colombia) » 
Swedish – Svenska »
​​Turkish – Türkçe »
​​​Thai – ไทย »
Ukrainian – Українська »