நீ ஏன் வாழ்கிறாய்? இந்த வாழ்க்கைக்குப் பிறகு உனக்கு என்ன நடக்கிறது? உங்கள் வாழ்க்கை மற்றும் உங்கள் எதிர்காலத்தை பற்றி ஒரு வாரம் நினைத்து உங்களை சவால் விடுகிறோம்.

விஞ்ஞானம் பல காரணிகளைக் கண்டுபிடித்துள்ளது. வாழ்க்கையின் தன்னிச்சையான தொடக்கம் சாத்தியமற்றதாகவே தெரிகிறது!
எனவே … ஒரு பிரம்மாண்டமான இடத்தில் முழுமையான சிக்கலான வாழ்க்கை நிறைந்த ஒரு பூமி ஏன் இருக்கிறது?
இந்த எல்லாவற்றிற்கும் பின்னால் ஒரு வடிவமைப்பு இருக்கிறதா? ஒரு வடிவமைப்புக்காக, உங்களுக்கு வடிவமைப்பாளர் தேவை.

ஆம்! ஒரு வடிவமைப்பாளர் இருக்கிறார்: அவருடைய பெயர் கடவுள்.
அவர் பிரபஞ்சம், பூமி மற்றும் எல்லாவற்றையும் படைத்தார்.
ஆனால் இயல்பான சட்டங்களில் இயங்கும் ஒரு தானியங்கி முறைமை அல்ல. அவர் அதற்கும் அப்பால் சென்று மனிதர்களை உருவாக்கியிருக்கிறார்.

 

ஆனால் இந்த சுதந்திரம் ஒரு சிக்கலை உருவாக்குகிறது:
நீங்கள் படைப்பாளரின் திட்டத்தில் இருக்க வேண்டும், அல்லது நீங்களே வாழ வேண்டும்.
ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னையே மையமாகக் கொண்டு, தவறுகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, கடவுளுக்கு விரோதமான தவறுகளைச் செய்கிறான் (“பாவங்கள்”). இந்த பாவங்கள் தானாக உங்கள் வாழ்வின் இறுதியில் ஒரு கண்டனம் அல்லது தீர்ப்பு விளைவிக்கும்: கடவுள் இல்லாமல் ஒரு நித்திய எதிர்காலம் மற்றும் ஹெவன் நுழைவு இல்லை.

 

எனினும், இத்தகைய எதிர்காலம் கடவுளின் விருப்பம் அல்ல. கடவுள் உங்களை நேசிக்கிறார், உங்களுடனான ஒரு உறவை அவர் விரும்புகிறார்: இப்போது இந்த வாழ்க்கையிலும் மரணத்திற்குப் பின்னும். அதனால்தான் கடவுள் ஒரு தீர்வை அளித்திருக்கிறார்.

 

கடவுள் தம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பூமியில் அனுப்பினார். ஒரே சரியான மனிதர். கர்த்தராகிய இயேசு தம்முடைய உயிரையும் இரத்தத்தையும் உங்களுக்கு சிலுவையில் கொடுத்தார். இந்த வழி மனிதர்களுக்கு மட்டுமே சாத்தியம். நீங்கள் எப்போதாவது தவறு செய்த எல்லாவற்றிற்கும் இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் தண்டனையை எடுத்துக்கொண்டார். 3 நாட்களுக்குப் பிறகு, அவர் இறந்ததைவிட வலிமையாக இருப்பதை நிரூபிக்க இறந்தவர்களிடம் இருந்து எழுந்தார். இப்போது கர்த்தராகிய இயேசு பரலோகத்தில் கடவுளுடன் வாழ்கிறார்.

இவை குறுகியவையே. அவரோடு உறவு கொள்வதற்கான தேவனுடைய அவசியம் என்னவென்றால், இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய குமாரன் என்று நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்கள், அவர் இறந்து உயிர்த்தெழுந்தார், உங்கள் தவறுகளுக்கு இறந்துவிட்டார். நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் இரட்சகராகவும் உங்கள் இரட்சகராகவும் ஏற்க வேண்டும். அவ்வாறே கடவுள் உங்கள் தவறுகளையும் ஒத்துழையாமையையும் மன்னிப்பார். அவர் உங்களைக் குழந்தையாக ஏற்றுக்கொள்வார், நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதால், நீங்கள் இறந்த பிறகு பரலோகத்தில் அவருடன் நித்திய ஜீவனை உங்களுக்கு வழங்குவார்

.

பெரும்பாலும் மக்கள் வெறுமனே கடவுள் புறக்கணிக்க தேர்வு. மற்றவர்கள் “ஏதோ” என்று நம்புகிறார்கள், ஆனால் என்னவென்று கண்டுபிடிக்கத் தொந்தரவு செய்யாதீர்கள். அல்லது அவர்கள் வாழ்க்கையைப் பற்றி அறிவியல் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசத்தினால் மட்டுமே கடவுளுடன் ஒரு உறவை அனுபவிக்க முடியும். இப்போது, ​​இந்த வாழ்க்கைக்குப் பிறகு.

உங்கள் விருப்பம் என்ன?

 

ஒரு முடிவை எடுப்பதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்னால் நான் விரும்புகிறேன்

ஆமாம், நான் இப்போது ஒரு தேர்வு செய்ய வேண்டும்!

இல்லை, சலுகைக்கு நன்றி

மின்னஞ்சல் நினைவூட்டல்

மின்னஞ்சல் நினைவூட்டல்

அற்புதம் ! ஒரு வாரம் உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி யோசிக்க வேண்டும். எங்கள் மின்னஞ்சல் நினைவூட்டலுக்கு சந்தா செலுத்துங்கள். ஒரு வாரம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மின்னஞ்சல்...


பைபிள், கடவுளின் புத்தகம்

பைபிள், கடவுளின் புத்தகம்

பைபிள் ஒரு புத்தகம் அல்ல. உண்மையில், இது ஒரு புத்தகம் அல்ல, ஆனால் 66 நூல்களின்நூலகம். இது வரலாறு புத்தகங்கள், வாழ்க்கை வரலாறு, கவிதை, தீர்க்கதரிசனம்,கடிதங்கள், முதலியவை....
பிரார்த்தனை

பிரார்த்தனை

பிரார்த்தனை கடவுள் (மற்றும் உடன்) பேசி. எல்லாவற்றையும் கடவுள் உங்களிடம் நேரடியாக பதில் சொல்ல மாட்டார், உங்கள் ஜெபத்திற்காக அவருடைய கவனத்தை அனுபவிப்பார். கடவுளுக்கு உங்கள் ஜெபத்தில்...
பரிசுத்த ஆவியானவர்

பரிசுத்த ஆவியானவர்

கடவுள் உண்மையில் 3 நபர்களைக் கொண்டவர் என்று பைபிள் நமக்குக்கற்பிக்கிறது. இது டிரினிட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது. மக்களைப்பொறுத்தவரை 3 நபர்களைக் கொண்டிருப்பது ஒருவரைப் புரிந்துகொள்வதுகடினம். இதே போன்ற...
பயனுள்ள பைபிள் வசனங்கள்

பயனுள்ள பைபிள் வசனங்கள்

கடவுளின் அன்பு அதிகாரம் 3:16 தேவன், தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு, அவரைத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார். 17 உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கும்படி...
ஞானஸ்தானம்

ஞானஸ்தானம்

நீங்கள் இயேசுவைப் பின்பற்றுபவர்களாக இருப்பதை மற்றவர்களுக்குக் காட்டும்படி "வெளிப்புற அடையாளமாக" ஞானஸ்நானம் உள்ளது. முழுக்கு ஞானஸ்தானம் செயல்முறை என்பது எளிய முறை. நீங்கள் நின்று, அமர்ந்து அல்லது...
இயேசுவின் வாழ்க்கை

இயேசுவின் வாழ்க்கை

நீங்கள் வாசித்தபடியே, கடவுள் தம் ஒரே மகனை பூமிக்கு அனுப்பி, மனிதனாக வாழ்வதற்குத்தீர்மானித்தார். இயேசு கிறிஸ்து (அதாவது கிங் அல்லது மேசியா என்று அழைக்கப்படுகிறார்)இஸ்ரவேலில் 2000 ஆண்டுகளுக்கு...
இயேசு தேவகுமாரன்

இயேசு தேவகுமாரன்

இயேசு ஏன் "தேவ குமாரன்" என்று அழைக்கப்படுகிறார்? இயேசு தாமே தேவனுடைய குமாரன் என்று சொன்னார்:"அதற்கு அவர்களெல்லாரும்: அப்படியானால், நீ தேவனுடைய குமாரனா என்று கேட்டார்கள்; அதற்கு...
ஆலயம்

ஆலயம்

நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவராகிவிட்டால், ஒரு உள்ளூர் தேவாலயத்திற்கு வருகை தருவது அறிவுறுத்தப்படுகிறது. எந்த தேவாலயமும் இல்லை என்றால், நீங்கள் மற்ற கிறிஸ்தவர்களை கண்டுபிடித்து ஒரு தேவாலயத்தை ஆரம்பிக்க...