బైబిల్, భగవంతుడి యొక్క పుస్తకం
Bible book of God

బైబిల్, భగవంతుడి యొక్క పుస్తకం

బైబిల్ కేవలం ఒక పుస్తకం మాత్రమే కాదు. నిజానికి, అది ఒక్క పుస్తకం కాదు ఒక 66 పుస్తకాల గ్రంధాలయం. దీనిలో చరిత్ర పుస్తకాలు, జీవిత చరిత్రలు, కవిత్వం, ప్రవచనం, ఉత్తరాలు, మొదలైనవి ఉంటాయి. బైబిల్ చాలా పాత పుస్తకము. అందులోని కొన్ని భాగాలు 3500 ఏళ్ళ క్రితము రచించబడ్డాయి. బైబిలు చదివే ఎవరైనా ఈ మాటలు మన జీవితాలకు ఇప్పటికీ వర్తిస్తాయి అని గమనిస్తారు.

అది ఆకాశం నుండి పడలేదు

పుస్తకరూపంలో ఉన్న బైబిల్ ఏమి ఆకాశం నుండి పడలేదు. బైబిల్ యొక్క మొదటి మరియు చివరి పుస్తకాన్ని సృష్టించడానికి మధ్య  1,000 కన్నా ఎక్కువ సంవత్సరాల సమయం ఉంది. ఇది ఒక యూనిట్ మరియు ప్రత్యేక మరియు చాలా విభిన్న రచనల సేకరణ. బైబిలు ఒక ప్రత్యేకమైన రచనల సేకరణ. “బైబిల్” అనే పదం “బైబిల్” అనగా గ్రీకు బిబ్లియా నుండి వచ్చింది.  ఈ పుస్తకాలలో యూదులు మరియు క్రైస్తవుల పవిత్ర గ్రంథాలు ఉన్నాయి. మనకు తెలిసిన ముద్రించబడిన పుస్తకంలో రెండు భాగాలు, 66 పుస్తకాలు, అధ్యాయాలు మరియు వందల వేల వచనాలు ఉన్నాయి. ఈ పుస్తకం, ఇది యూనిట్ మరియు వేర్వేరు మరియు విభిన్న రచనల కలయిక, దీనికి ఒక సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. అనేక సంఘటనలు, మతపరమైన చట్టాలు మరియు సూత్రాలు, కధనాలు, పాటలు, ఆలోచనలు, భవిష్యద్వాక్యములు మరియు అక్షరములు ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి వచన రూపంలో అందచేయబడ్డాయి.

అనేకమంది రచయితలు

ప్రదేశాలలో వ్రాయబడ్డాయి. అనేకమంది రచయితలు సాహిత్యం, లిఖిత మరియు సంపాదకీయం లేదా ఇతర గ్రంథాలు లేదా కథలను రాసి భర్తీ చేసారు. ఇది చేతితో, పాపిరస్ లేదా పార్చ్మెంట్లో జరిగింది. అన్ని గ్రంధాలు బాధ్రపరచాబడలేదు. అంతేకాక, అవి గ్రంథాల యొక్క నిశ్చయాత్మక సేకరణ (నియమావళి) గా గుర్తించటానికి తగినంతగా మంచివి కావు. సుదీర్ఘమైన మరియు సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియల తరువాత మాత్రమే ఏ పుస్తకాల్లో పవిత్ర గ్రంథాలలో శాశ్వత భాగంగా ఉండటానికి తగిన అధికారం మరియు ప్రామాణికతను వాటిలో ఉన్నాయని నిర్ణయిస్తారు.

ఎందుకు స్పష్టమైన మరియు ఏకరీతి మాన్యువల్ లేదు?

ఇక్కడ మేము ఎంచుకున్న స్వేచకు తిరిగి వచ్చాము. ఇది జేవితంలో మేన్యువల్ , కొంచం వరకు ఎంపికచేసుకుకోవటం మాత్రమే వీలవుతుంది.

మానవులు తెలుసుకోవలసిన జీవితపు ముఖ్య పాఠాలు, మరియు సుకానలు (ఆజ్ఞలు) ఉంటాయి. వీటిలో చాలా వరకు మానవుల యొక్క సంక్షేమం కొరకు ఉన్నారు. అతి ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ప్రేమ. (బైబిల్లో: 1 కొరింథీయులు 13)

ప్రజలచే దేవుని సందేశము చెప్పబడటం ద్వారా, సందేశం జీవానికి వస్తుంది. బైబిలు ద్వారా, ప్రజలు మరియు మొత్తం దేశాలు వారి ఎంపికలతో పోరాడుతున్నాము. దేవుని కోసం నిజాయితీగా ఎన్నుకునే వారు అతని ప్రణాళికను తెలుసుకుంటారు. దేవునికి విరుద్ధంగా ఎంచుకున్న ప్రజలు భవిష్యత్తులో లేరు.

 

మరికొన్ని విషయాలు

బైబిల్ లో రెండు ప్రధాన భాగాలు ఉంటాయి, పాత మరియు క్రొత్త నిబంధనలు. పాత నిభందనలో ప్రధానంగా భగవంతుడు స్వయంగా తన వారిగా ఎంచుకున్న ప్రజల గురించి. వారు భగవంతుడి యందు విశ్వాసంతో ఉండుటకు చేసిన పోరాటాలు.  పాత నిబంధనలు పూర్తిగా యేసు యొక్క సూచనలు  (యేసు గురించి మరింత చూడండి) ఉంటాయి.

క్రొత్త నిబంధన భూమిపై యేసు జీవితాన్ని వివరిస్తుంది, పాత నిబంధన నుండి ఎన్నో ప్రవచనాలు నెరవేరనున్నాయి అని చూపుతుంది. (ఈ అంశం గురించి మరింత). కొత్త నిబంధన యేసు యొక్క కాలం లో మరియు ఆ తరువాత నివసించిన ప్రజల కళ్ళు ద్వారా కథ చెబుతుంది. ఇది యేసు గురించి అనేక పాఠాలు మరియు క్రుసిఫిషన్ మరియు పునరుజ్జీవం గురించి కథను కలిగి ఉంది.

 

ఎప్పుడితే మీరు బైబిల్ ని మొదటి నుండి చివరి వరకు చదువుతారో, అప్పుడు మీరు ఒక సహజ విషయాన్నీ గమనిస్తారు. అదే భగవంతుడికి ఆయన ప్రాణుల పట్ల ఉన్నప్రేమ, అంతేకాకుండా మీరు మీరు భగవంతుడిని నమ్మని ప్రజల కథలు కూడా చదువుతారు. దేవుని ప్రేమ తన కుమారుని విమోచనా పనిని అంగీకరించేవారికి చేవారికి మరణాన్ని జయిస్తాడు.

మరింత సమాచారం ఇ తిరిగి వెళ్ళండి.

యేసు యొక్క జీవితం

యేసు యొక్క జీవితం

మీరు చదివినట్లుగానే భగవంతుడు ఆయన కుమారుడిని ఒక మానవుడిగా జీవించటానికి భూమి మీదకు పంపాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు. యేసు(క్రీస్తు అని కూడా పిలుస్తారు అంటే రాజు లేదా...
భగవంతుడి కుమారుడు యేసు

భగవంతుడి కుమారుడు యేసు

యేసుని "దేవుని కుమారుడు" అని ఎందుకు పిలుస్తారు? యేసు ఆయనంతట ఆయనే తానూ దేవుని కుమారుడుని అని చెప్పుకున్నారు: "అందుకు వారందరు అట్లయితే నీవు దేవుని కుమారుడవా?...
బైబిల్, భగవంతుడి యొక్క పుస్తకం

బైబిల్, భగవంతుడి యొక్క పుస్తకం

బైబిల్ కేవలం ఒక పుస్తకం మాత్రమే కాదు. నిజానికి, అది ఒక్క పుస్తకం కాదు ఒక 66 పుస్తకాల గ్రంధాలయం. దీనిలో చరిత్ర పుస్తకాలు, జీవిత చరిత్రలు, కవిత్వం,...
బాప్టిజం

బాప్టిజం

మీరు యేసు యొక్క నిజమైన అనుచరుడని ఇతరులకు చూపించడానికి బాప్టిజం "బాహ్య చిహ్నం". బాప్టిజం ప్రక్రియ చాలా సులభం. మీరు నిలబడి, కుర్చుని లేదా కొంచెం నీటిలో...
ప్రార్ధన

ప్రార్ధన

ప్రార్ధన అంటే దేవునితో మాట్లాడటం. అన్నింటికీ దేవుడు మీకు ప్రత్యక్షంగా సమాధానం చెప్పకపోయినా, మీ ప్రార్థన తో ఆయన దృష్టిని మీకు తెలుస్తుంది. దేవునికి నీ ప్రార్థనలో నిష్కపటుగా...
పవిత్రాత్మ

పవిత్రాత్మ

దేవుడు నిజానికి 3 వ్యక్తులని కలిగి ఉన్నాడని బైబిలు బోధిస్తుంది. దీనిని ట్రినిటీ అంటారు. మనుషులుగా మనకు ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉంటారని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. మనకు...
చర్చి

చర్చి

మీరు ఒక క్రైస్తవుడిగా మారినప్పుడు, ఒక స్థానిక చర్చిని సందర్శించాలని సూచించబడింది. ఏ చర్చి లేనట్లయితే, మీరు ఇతర క్రైస్తవులు కనుగొని ఒక చర్చి మీరే ప్రారంభించడానికి...
కొన్ని ఉపయోగకరమైన బైబిలు వచనాలు

కొన్ని ఉపయోగకరమైన బైబిలు వచనాలు

భగవంతుని ప్రేమ యోహాను సువార్త 3 :16-18 దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా3 పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను...

Share this post