ఈ-మెయిల్ రిమైండర్
E-mail reminder

ఈ-మెయిల్ రిమైండర్

ఇది చాలా గొప్ప విషయం! మీరు కనుక మీ జీవితం గురించి ఒక వారం రోజులు ఆలోచించాలి అనుకుంటున్నారా.

మా ఈమెయిల్ రిమైండర్ కి సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి. ఒక వారం రోజుల పాటు మీరు రోజు ఒక ఈమెయిలు ని పొందుతారు.

ఈ వారం మీకు ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది అని నేను ఆశపడుతున్నాను!

మీ ఈమెయిలు అడ్రస్ ని వేరే అవసరాలకి వాడబడదు మరియు ఇతరులకు అమ్మబడదు.

ఒక వారం రోజులు మీరు రోజు ఒక ఈమెయిలు అందుకుంటారు మరియు ఆ వారం తరువాత 2ఈమెయిళ్ళు అందుకుంటారు.

ఏ క్షణంలో అయినా మీరు అన్ సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోవచ్చు.

ఈమెయిలు రిమైండర్ ని Mailchimp అందిస్తుంది.

Share this post