Ang Panalangin
What is Prayer?

Ang Panalangin

hindi direktang sasagot sa iyo, madarama mo ang Kanyang pansin sa iyong panalangin. Maging taos-puso sa iyong panalangin sa Diyos (Hebreo 10:22). paano mo malalaman kung ano ang iyong ginagawa.…

Continue Reading Ang Panalangin
Simbahan
Church Group

Simbahan

Kung walang simbahan, pwede mong subukan na humanap ng iba pang mga Kristiyano at magsimula ng isang iglesya. Ang Iglesia sa pangkalahatan ay ang kabuuan ng lahat ng mga Kristiyano…

Continue Reading Simbahan
Pagbibinyag
What is baptism

Pagbibinyag

Ang bautismo o ang binyag ay ang " tanda" upang ipakita  na ikaw ay tunay na tagasunod ni Hesus. Ang proseso ng pagbibinyag ay napaka-simple. Magsisimula ka sa pagtayo, pag-upo,…

Continue Reading Pagbibinyag