Cầu Nguyện
What is Prayer?

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp cho bạn, nhưng bạn sẽ kinh nghiệm được Ngài vẫn lắng nghe lời cầu nguyện của bạn.

Hãy thành thật trong lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:22). Ngài biết bạn đang làm gì. Vì Ngài là Đấng Tạo Dựng nên bạn, hãy nói chuyện với Ngài bằng sự tôn kính mà Ngài đáng được nhận.

Vì Đức Chúa Trời yêu thương bạn, Ngài sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của bạn. Vì Ngài là Đấng khôn ngoan và bởi vì kế hoạch của Ngài quá lớn lao hơn mức bạn có thể hiểu, nên câu trả lời thường không như bạn mong muốn.

Đôi khi sẽ mất khá nhiều thời gian để hiểu được kế hoạch của Đức Chúa Trời trên đời sống bạn. Có thể bạn sẽ phải chịu khốn khổ, bị hãm hại bởi mọi người, và rơi vào những tình huống khó khăn hay là những điều khác nữa. Đừng thất vọng khi bạn dã cầu nguyện cho ai đó điều gì và kết quả lại không giống như bạn mong đợi. Đôi khi sự kiên nhẫn của bạn cần được rèn thử và kết quả khá là khác với điều bạn mong muốn.

Giống như một người cha tốt, Đức Chúa Trời sẽ dõi theo con cái của Ngài và tìm kiếm những điều tốt nhất cho chúng trong tương lai xa.

Quay trở lại các đường link và thông tin thêm

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã...
Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một "dấu hiệu bề ngoài" tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực...
Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách, mà...
Hội Thánh

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có...
Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Con Đức Chúa Trời”? Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài...
Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi....
Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Như những gì bạn đã đọc, Đức Chúa Trời quyết định sai Con Một của Ngài xuống thế gian và...
Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp...

Share this post