E-mail Nhắc Nhở
E-mail reminder

E-mail Nhắc Nhở

Thật tuyệt vời! Vậy là bạn muốn suy nghĩ về cuộc đời bạn trong vòng một tuần.

Hãy đăng ký với hộp thư nhắc nhở của chúng tôi. Bạn sẽ nhận một e-mail mỗi ngày trong vòng một tuần.

Tôi hy vọng tuần này sẽ rất đặc biệt với bạn!

Địa chỉ e-mail của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác và sẽ không bị bán cho bất kỳ ai.
Bạn sẽ nhận một e-mail mỗi ngày trong vòng một tuần và 2 e-mail sau một tuần đó.
Bạn có thể hủy đăng ký nhận e-mail nhắc nhở bất kỳ thời điểm nào.

E-mail nhắc nhở này được cung cấp bởi Mailchimp.

Share this post