Hội Thánh
Church Group

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có Hội Thánh nào cả, bạn có thể tìm kiếm các Cơ Đốc Nhân khác và thành lập một Hội Thánh cho chính mình.

Hội Thánh nói chung là nói về tất cả các Cơ Đốc Nhân trên toàn thế gian. Về nghĩa hẹp, Hội Thánh là một nơi mà các Cơ Đốc Nhân có thể gặp gỡ nhau và thờ phượng Đức Chúa Trời.

Khi bạn đang tìm kiếm một nhà thờ (Hội Thánh) để tham dự, bạn có thể ghé thăm một vài nhà thờ có trong khu vực của mình. Giữa các nhà thờ có thể có một vài sự khác biệt, cũng như con người có thể có nhiều sự khác biệt.

Khi lựa chọn tham dự một Hội Thánh điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu xem liệu mọi người trong Hội Thánh có thực sự tin rằng Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Nếu những người trong Hội Thánh này nói với bạn rằng Kinh Thánh là Lời Chúa không đầy đủ và rằng có nhiều luật lệ hơn trong Kinh Thánh đã viết hay là họ thờ cúng hình tượng, thì bạn nên tìm một Hội Thánh khác.

Cũng bởi cách đối xử với người đến thăm Hội Thánh bạn có thể phát hiện ra rằng liệu Hội Thánh này có phải là nơi mà Đức Chúa Trời đóng vai trò trung tâm không. Đức Thánh Linh sẽ giúp bạn thấy được sự khác nhau.

Một nhà thờ tốt sẽ đối xử như thể là “gia đình của Đấng Christ”; Các Cơ Đốc Nhân sẽ giúp đỡ lẫn nhau để ngợi khen Đức Chúa Trời, trưởng thành hơn trong đức tin, và chia sẻ sứ điệp của Đức Chúa Trời cho người khác. Các Cơ Đốc Nhân sẽ bày tỏ tình yêu thương với người khác và giúp đỡ người khác trở nên ngày càng giống với Đức Chúa Giê-xu hơn.

Quay trở lại các đường dẫn và thông tin thêm.

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã...
Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một "dấu hiệu bề ngoài" tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực...
Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách, mà...
Hội Thánh

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có...
Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Con Đức Chúa Trời”? Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài...
Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi....
Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Như những gì bạn đã đọc, Đức Chúa Trời quyết định sai Con Một của Ngài xuống thế gian và...
Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp...

Share this post