Đức Thánh Linh
Holy Spirit About

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Với chúng ta là con người thì khó có thể hiểu được tại sao một Đức Chúa Trời lại có ba ngôi. Vì chúng ta không biết có vật gì đó tương tự, nên khó có thể hình dung.

Trong Kinh Thánh, ba ngôi của Đức Chúa Trời được miêu tả; Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Đức Chúa Cha là Đấng Sáng Tạo, Đức Chúa Con là Đấng Hòa Giải giữa con người và Đức Chúa Trời, còn Đức Thánh Linh chính là Thần của Đức Chúa Trời có thể “sống” giữa con người.

Nếu ai đó chấp nhận Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Dựng nên anh ấy và tin rằng Đức Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi của anh ấy thì người ấy sẽ nhận được Đức Thánh Linh.

Vì bạn không thể nhìn thấy Đức Thánh Linh, bạn sẽ phải “kinh nghiệm.” Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt bạn trong cuộc sống. Đức Thánh Linh sẽ không chiếm hữu bạn, bạn vẫn là một tạo vật có quyền tự do, nhưng Ngài sẽ mở mắt bạn trước những sự việc cụ thể. Nếu bạn nhận Đức Thánh Linh, thì bạn sẽ nhận được quyền năng của Thánh Linh hay còn gọi là những đặc ân (ân tứ).

Vậy thì Đức Thánh Linh làm gì?

  • Ngài sẽ giúp đỡ bạn bước vào đời sống của Cơ Đốc Nhân và sẽ thêm sức cho bạn trong bước đường theo Chúa Giê-xu; Ngài sẽ giúp bạn được biến đổi, trở nên giống với Chúa Giê-xu hơn.
  • Ngài sẽ giúp bạn học về Đức Chúa Trời và dẫn dắt bạn tìm ra lẽ thật  (Giăng 16:13-14)
  • Ngài sẽ dạy dỗ bạn những điều mà bạn chưa biết trước khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân
  • Ngài cầu nguyện cho bạn (Rô-ma 8:26-27)

Giống như hôn nhân của loài người, hoặc những mối quan hệ khác với mọi người, bạn sẽ càng kinh nghiệm nhiều hơn về Đức Thánh Linh nếu bạn dành thêm thời gian với Đức Chúa Trời. Giống như một cặp đã kết hôn sẽ phải chia tay nếu như cả hai đều không dành thời gian đủ cho nhau.

Thông qua Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời có thể sẽ ban cho bạn những ân tứ mà một Cơ Đốc Nhân cần có. Những ân tứ này có thể tìm được trong Kinh Thánh (lấy ví dụ trong sách I Cô-rinh-tô 12). Những ân tứ này có thể giúp bạn trong nhiều tình huống. Bạn không cần phải tìm kiếm những ân tứ này đâu. Đức Chúa Trời sẽ cung ứng cho bạn khi cần.

Quay trở lại trang có các đường link và thông tin thêm

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã...
Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một "dấu hiệu bề ngoài" tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực...
Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách, mà...
Hội Thánh

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có...
Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Con Đức Chúa Trời”? Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài...
Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi....
Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Như những gì bạn đã đọc, Đức Chúa Trời quyết định sai Con Một của Ngài xuống thế gian và...
Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp...

Share this post