Bạn có muốn đọc thêm về Đức Chúa Trời không?

Chúng tôi giới thiệu cho bạn các trang web sau:

Kinh Thánh

biblica.com (Kinh Thánh được dịch ra nhiều ngôn ngữ)
youversion.com (một phần mềm Kinh Thánh hữu ích có khoảng 800 ngôn ngữ a helpfull)
biblegateway.com (Một trang web đọc Kinh Thánh trực tuyến khác)
http://christianpf.com/free-bible (làm sao để nhận một quyển Kinh Thánh miễn phí)

Các trang web

Khi cần bạn có thể truy cập các trang web sau The following websites are great to help you along:
www.alpha.org  (Học một khóa học, tham gia một nhóm)
www.cru.org (Những điều cơ bản và hơn thế)
http://bibleseo.com/free-bible-studies/ (Nghiên cứu Kinh Thánh)
www.gracethrufaith.com (Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh và nghiên cứu Kinh Thánh, rất thú vị, có thể đặt câu hỏi)
isaalmasih.net (thêm thông tin bằng tiếng Ả-rập, Inđô, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha)
ar.arabicbible.com/ (thông tin thêm bằng tiếng Ả-rập)

Phim

Một bộ phim rất hay:

Bộ phim về Chúa Giê-xu (Miễn phí và được dịch ra trên 1000 ngôn ngữ!)
Bạn cũng có thể xem bằng ứng dụng iPhone  hoặc Android

Khi có câu hỏi

Trên những trang web này bạn không chỉ đọc mà còn có thể đặt câu hỏi:

International

Albanian – Shqiptar »
Arabic – العربية»
Arabic –العربية»​ 
Bosnian – Bosanski »
Chinese (KnowingGod) – 中国 »
Chinese (PeaceWithGod) – 中国 »​
Czech – Český »
Dutch (Nederland) – Nederlands »
Dutch (Belgium) – Nederlands »
English »
English (India) »
English (Philippines) »
Estonian – Eesti »

Farsi »
French (Canada) – Français »
French – Français »
German (Germany) – Deutsch »
German (Berlin) – Deutsch »
German (Austria) – Deutsch »
Hindi – हिंदी »
Italian – Italiano »
Japanese – 日本語 »
Korean – 한국어 »
Lithuanian – Lietuviškai »
Norwegian – Norsk »

Polish – Polskie »
Portuguese (Brazil) – Portugués »
Portuguese (Mozambique) – Portugués »
Portuguese (Portugal) – Portugués »
​Romanian – Română

Russian – Русский »
Serbian – српски »
Slovak – Slovenčina »
Spanish – Español»
Spanish (Colombia) » 
Swedish – Svenska »
​​Turkish – Türkçe »
​​​Thai – ไทย »
Ukrainian – Українська »