Met de doop laat je aan iedereen zien dat je Jezus wil volgen in je leven.

De doop is in feite een eenvoudig proces. Je staat of zit in het water en een mede-christen laat je onder water zakken en tilt je daarna weer op uit het water. Je wordt gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (zie ook Mattheüs 28:18-19).

Eenvoudig gezegd is de doop het uiterlijk getuigenis van de innerlijke verandering die gebeurd is in het leven van een christen.
Je zonden, je fouten worden ‘weggewassen’. Het verwijst ook naar de dood, begrafenis en de opstanding van Christus.

De doop is een daad van gehoorzaamheid nadat je gered bent door Jezus Christus. Alhoewel de doop sterk samenhangt met je redding, is e het geen absoluut noodzakelijke voorwaarde om gered te worden. Het is wel de wens van Jezus om dit te doen nadat je zijn aanbod hebt aangenomen.

Terug naar Links en Meer Informatie