Als je christen geworden bent, dan is het goed om samen met andere christenen God te eren en zijn Woord, de Bijbel, te bestuderen. De christen komen over het algemeen samen in een kerk. Als er geen kerk bij jou in de buurt is, zou je samen met andere christenen zelf een kerk kunnen beginnen.

De “Kerk” als begrip is ook de verzamelnaam voor alle christenen in de wereld. De kerk als gebouw is de plek waar christenen bij elkaar komen om God eer te geven en om samen meer te leren over God.

Als je zoekt naar een kerk en er zijn meerdere kerken in de buurt, wees dan kritisch en bezoek meerdere kerken voordat je een keuze maakt waar je heen zal gaan. De kerken verschillen vaak, net zoals er verschillende mensen zijn.

Het belangrijkste in de keuze voor een kerk is om uit te vinden of in de kerk die je bezoekt, de Bijbel van kaft tot kast als waarheid wordt aanvaard.

Als de mensen in een kerk aangeven dat bepaalde delen van de Bijbel niet belangrijk juist meer zijn of dat er belanrijkere bronnen zijn dan de Bijbel, dan is het goed om verder te zoeken naar een andere kerk.

Ook uit het gedrag van de mensen die een kerk bezoeken, kan je opmaken of God werkelijk in het middelpunt staan. Is God werkelijk hun Leider of bepalen ze zelf wat ze doen? De Heilige Geest zal je helpen om hier duidelijkheid in te krijgen.

Een goede kerk zal functioneren als een “gezin van Christus”. Christenen zullen elkaar helpen om te leren en groeien als volger van Jezus en bij het geven van eer aan God. De christenen zullen elkaar liefhebben, elkaar helpen om zwakke punten te overkomen en door met elkaar de boodschap van God te delen. De christen zullen elkaar helpen om steeds meer op Jezus te gaan lijken.

Terug naar Links en Meer Informatie